Amagavan Gram Panchayat
अमगवां ग्राम पंचायत
Karahiya-1 Gram Panchayat
 करहिया-1 ग्राम पंचायत
 
  Badaaganv Gram Panchayat
बड़ागांव ग्राम पंचायत
Karahiyakalan Gram Panchayat
करहियाकलां ग्राम पंचायत
 
  Badaganv Gram Panchayat
बड़गांव ग्राम पंचायत
Kathowtiyan Gram Panchayat
 कठौतियां ग्राम पंचायत
 
  Badakhera Gram Panchayat
बड़खेरा ग्राम पंचायत
Khamhariya-1 Gram Panchayat
खम्हरिया-1 ग्राम पंचायत
 
  Bakalehata Gram Panchayat
बकलेहटा ग्राम पंचायत
Khamhariya-2 Gram Panchayat
खम्हरिया-2 ग्राम पंचायत
 
  Bandha Gram Panchayat
बांधा ग्राम पंचायत
Kharakhari Gram Panchayat
खरखरी ग्राम पंचायत
 
  Baraji Gram Panchayat
बरजी ग्राम पंचायत
Kumharavara Gram Panchayat
 कुम्हरवारा ग्राम पंचायत
 
  Barayapur Gram Panchayat
बरयापुर ग्राम पंचायत
Lalapura Gram Panchayat
लालपुरा ग्राम पंचायत
 
  Barehata Gram Panchayat
बरेहटा ग्राम पंचायत
Muhans Gram Panchayat
मुहांस ग्राम पंचायत
 
  Basudha Gram Panchayat
बसुधा ग्राम पंचायत
Naigavan Gram Panchayat
नैगवां ग्राम पंचायत
 
  Bharatpur Gram Panchayat
भरतपुर ग्राम पंचायत
Nayakheda Gram Panchayat
नयाखेड़ा ग्राम पंचायत
 
  Bilahari Gram Panchayat
बिलहरी ग्राम पंचायत
Nitarra Gram Panchayat
निटर्रा ग्राम पंचायत
 
  Biruhali Gram Panchayat
 बिरूहली ग्राम पंचायत
Patehara Gram Panchayat
 पटेहरा ग्राम पंचायत
 
  Canna Gram Panchayat
कैना ग्राम पंचायत
Patowhan Gram Panchayat
पटौहां ग्राम पंचायत
 
  Dang Gram Panchayat
डांग ग्राम पंचायत
Pi0 Parowhan Gram Panchayat
पि0 परौहां ग्राम पंचायत
 
  Devaganv Gram Panchayat
देवगांव ग्राम पंचायत
Podi Gram Panchayat
पोडी ग्राम पंचायत
 
  Devarikalan Gram Panchayat
देवरीकलां ग्राम पंचायत
Raipura Gram Panchayat
रैपुरा ग्राम पंचायत
 
  Dhudhari Gram Panchayat
 ढुढरी ग्राम पंचायत
Rithi Gram Panchayat
रीठी ग्राम पंचायत
 
  Ghaniyan Gram Panchayat
घनियां ग्राम पंचायत
Rudamud Gram Panchayat
रूडमूड ग्राम पंचायत
 
  Ghudahar Gram Panchayat
घुड़हर ग्राम पंचायत
Saida Gram Panchayat
सैदा ग्राम पंचायत
 
  Ghughara Gram Panchayat
घुघरा ग्राम पंचायत
Simadaari Gram Panchayat
 सिमड़ारी ग्राम पंचायत
 
  Godana Gram Panchayat
गोदाना ग्राम पंचायत
Simara-1 Gram Panchayat
 सिमरा-1 ग्राम पंचायत
 
  Gurajikalan Gram Panchayat
गुरजीकलां ग्राम पंचायत
Simarakalan Gram Panchayat
 सिमराकलां ग्राम पंचायत
 
  Haradvara Gram Panchayat
 हरद्वारा ग्राम पंचायत
Sugavan Gram Panchayat
सुगवां ग्राम पंचायत
 
  Hathakuri Gram Panchayat
हथकुरी ग्राम पंचायत
Thanowra Gram Panchayat
थनौरा ग्राम पंचायत
 
  Imalaj Gram Panchayat
 इमलाज ग्राम पंचायत
Tigharakalan Gram Panchayat
तिघराकलां ग्राम पंचायत
 
  Jamuniyan Gram Panchayat
जमुनियां ग्राम पंचायत
Tilagavan Gram Panchayat
तिलगवां ग्राम पंचायत
 
  Kaimori Gram Panchayat
कैमोरी ग्राम पंचायत
Umaria Gram Panchayat
उमरिया ग्राम पंचायत
 

वीडियो